Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.05.2010 05:14 - По въпроси относно социалната защита на деца с диабет у нас
Автор: georgihadjiyski Категория: Други   
Прочетен: 1679 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 24.09.2011 08:58


Социална защита на дете с диабет
  (Консултация по въпрос на читател)

Георги Хаджийски Публикувано във в-к "Клуб D", бр. 4 2005 г.  
Въпросът:

Уважаема редакция,

След тригодишно мислене най-после излезе новият Закон за интеграция на хората с увреждания. Дано чакането си е струвало и той да функционира толкова добре, колкото изглежда на хартия. Излизането му почти съвпадна с крайния срок за разсрочване на дължимите суми по здравни осигуровки. Затова чл.46 веднага привлече вниманието ми. От 1997 г. се грижа за сина си, който е с диабет и посттравматична епилепсия, а без работа бях останала малко преди това. До края на 2002 г. съпругът ми ме осигуряваше, т.е. от 2003 г. до настоящия момент съм без здравни осигуровки. Имам редовна регистрация в дирекция Бюро по труда през целия период, но от тях не съм получила досега нито стотинка, нито работа. Такава започнах да търся от 2000 г. след като синът ми се стабилизира и престана да разделя времето си между дома и болницата. От почти два месеца се присъединих към пишещото братство в местна печатна медия, но главният редактор, може би защото съм със средно образование, плаща символично и до този момент не ми е пуснал договор. Изводът е, че аз не мога да платя сума от около 250 лв., дори и разсрочено, а според статистиката далеч няма да съм единствената. Какво ще стане с мен и ще ми помогне ли новият Закон?
И друго, свързано с чл. 46. Как ще докажа, че от 1997 г. се грижа за дете с увреждане? Само с епикризите ли? Решението на ТЕЛК е за 78% инвалидност. До каква възраст ще получава добавката по чл. 43? Сега е на 17 години. Средно образование ще завърши през 2006 г.

Зная, че няма да пълните половин вестник с моите въпроси, но ще си позволя още един. Просто търся помощ. Ще припомня, че синът ми получи епилепсията, след като цигани го нападнаха с нож. Живеем в смесен квартал. Случвало се е през цялото лято относително тихите дни да се броят на пръсти. Поисках замяна на жилището от общината. Отговориха ми, че ромите в ситипарламента ще се обидяг и затова няма да предложат замяната (приложена епикриза, в молбата случаят изложен, в РПУ подадена жалба). И молби като моята отлежават, заключени в шкаф. Съдейки по отношението на сегашната управа към ромите няма смисъл да опитвам пак. Ще ми помогне ли новият Закон в това отношение?


Отговорът:

До в. Клуб D

Опит за отговор на писмото
от Георги Хаджийски, магистър по социални дейности със специализация мениджмънт на социалните дейности


Уважаема госпожо...,

Във вашето писмо поставяте редица сложни и комплицирани въпроси, които за съжаление съпътстват живота не само на вашето семейство, член на което е болният от диабет ваш син, но и на редица  други семейства, в които живеят хора с диабет в нашата страна.

Поставените въпроси, свързани със социалната защита на вас и вашия син,  могат да бъдат обобщени в следните групи:

1.  Законно ли е било вашето освобождаване от работа, след като в семейството ви има дете, болно от диабет?

2. Твърдите, че имате “редовна регистрация в дирекция Бюро по труда през целия период (т. е. от 1997 год. до момента, в който сте почнали работа в  местната медия), но от тях не сте получила досега нито стотинка, нито работа.”

3. Кой е трябвало да ви осигурява здравно от 2003 год. до момента, в който сте започнала работа в местната медия на вашия град и ще ви помогне ли  Законът за интеграция на хората с увреждания в сферата на здравното осигуряване?

4. По какъв начин се осигурявате здравно, а и социално в момента, след като работите?

5. Как ще докажете, че от 1997 г. се грижите за дете с увреждане?

6. До каква възраст вашият син ще получава добавката по чл. 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания?

7. Ще ви помогне ли Законът за интеграция на хората с увреждания да размените жилището, в което живеете с друго – общинска собственост?

На следващите редове ще се опитаме да дадем някои от възможните отговори, така както са регламентирани в действащото понастоящем българско социално законодателство:

1. Съгласно разпоредбите на чл. 333 на Кодекса на труда,  работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

  • Работничка, или служителка, която е бременна, майка на дете до три годишна възраст или съпруга на лице, което отбива редовната си военна служба;
  • Трудоустроен работник или служител;
  • Работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;
  • Работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск.

Както става видно от цитираните нормативни текстове, действащото българско трудово-защитно законодателство, все още не предлага цялостна подкрепа на една от особено уязвимите социални групи – родителите на деца с увреждания, въпреки общосподелената яснота за необходимостта от значителни финансови средства за профилактиката, лечението, допълнителното обучение на тези дечица. Дано в законотворческата дейност на новото 40 Народно събрание хуманизмът е не само декларативен принцип!

2.      За времето, когато сте останали без работа (от 1997 год.) дейността на Бюрата по труда се регламентираше от отменения “Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта“ - “Държавен вестник” бр. 120 от 16 декември 1997 год. и от действащия “Закон за насърчаване на заетостта”  - “Държавен вестник” бр. 112 от 2001 год., както и съответните правилници за тяхното прилагане.

  • Съгласно разпоредбите на отменения Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта от 1997 год., вие сте имали право на парично обезщетение за безработица, при условие, че сте се регистрирали като безработна в съответното Бюро по труда в тримесечен срок от прекратяването на трудовия договор (чл.68), работили сте на трудов договор и сте били осигурявани или сте подлежели на осигуряване за безработица най-малко 9 месеца от последните 15 календарни месеци преди неговото прекратяване. (чл. 67, ал. 1) Според чл. 69 на същия норматив, размерът на паричното обезщетение за безработица е бил 60 на сто от получаваното средномесечно брутно трудово възнаграждение за последните 9 месеца, но не по-малко от 80 на сто и не повече от 150 на сто от минималната работна заплата, установена за страната. В зависимост от трудовия стаж това обезщетение се изплащаше от 4 месеца до 12 месеца. Лицата, които са останали 6 месеца без работа след изтичането на срока на изплащане на паричното обезщетение за безработица, имаха право и на парична помощ в размер на 60 на сто от минималната работна заплата за страната, изплащана за не повече от 3 месеца. (чл. 77)
  • При условие, че вашето семейство е имало доходи под размерите, гарантирани от чл. 9 на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (обн. “Държавен вестник” бр. 133 от 1998 г., изм. и доп. многократно), а при тричленно семейство с дете с увреждане този размер е бил 120 лв. месечно; при четиричленно семейство с дете с увреждане – 156 лв. и т.н., сте имали право и на подпомагане с месечни социални помощи от съответната общинска служба за социално подпомагане. Имали сте право и на подпомагане с енергийни помощи по чл. 15 от същия норматив; на право на безплатно пътуване два пъти годишно; на месечна социална помощ за транспортно обслужване в размер на 15 на сто от гарантирания минимален доход; на ползване на безплатна карта за балнеолечение… (чл. 19, чл. 21, чл. 22 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, отменени с ПМС № 343 от 17 декември 2004 год.) Предполага се, че вашият работещ съпруг е получавал към заплатата си месечна детска добавка по чл. 40 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, претърпял от своето приемане през 1995 год. до 2004 год. 11 промени.
  • Законът за насърчаване на заетостта от 2001 год. и промените в Закона за социално подпомагане от 21. 12. 2003 год. предвиждат редица мерки за насърчаване на заетостта на определени уязвими социални групи. Във вашия случай при условие, че се била подпомагана с месечни социални помощи, или сте подлежала на подпомагане с такива, е можело да бъдете включена в програмата “Личен асистент” от съответната териториална дирекция за социално подпомагане.

 

3.     Твърде интересен е въпросът с вашето здравно и социално осигуряване.

  • За съжаление, вие попадате извън случаите, предвидени по силата на чл. 40 от Закона за здравно осигуряване (Държавен вестник, бр. 70 от 1998 год., изм. и доп. многократно) на задължителното внасяне на здравни вноски. Съгласно разпоредбите на чл. 40, ал. 2, т. 8 от този норматив, за сметка на държавния бюджет, ако не са осигурявани на друго основание се осигуряват “родителите, осиновителите, или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ.” Във вашия случай – синът ви е със “78% инвалидност”, вие не можете да се възползвате от това правно основание.
  • Законът за интеграция на хората с увреждания (Държавен вестник бр. 81 от 2004 год.) и Правилникът за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (Държавен вестник бр. 115 от 2004 год.) третират въпроса за здравното осигуряване на родителите на деца с увреждания твърде релативно – съгласно разпоредбите на чл. 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания “право на месечна добавка в размер на 70 на сто от минималната работна заплата за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, имат: 1. Родители, (осиновители), които отглеждат деца с трайни увреждания; 2. Семейства на роднини или близки и приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.” Тази добавка все още за щастие, или за нещастие, не е включена в доходите на лицата, подлежащи по силата на чл. 40 от Закона за здравно осигуряване на задължително внасяне на здравноосигурителни вноски.
  • Според чл. 46  от Закона за интеграция на хората с увреждания “Времето, през което лицата са полагали грижа за човек с трайно увреждане и не са били осигурявани, се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране при условията и по реда на кодекса за социално осигуряване. За същия период лицата се смятат за здравно осигурени при условия и по ред, определени в закона за здравното осигуряване.” Чл. 10 от Кодекса за социално осигуряване, касаещ темата за времето, което се зачита за осигурителен стаж не упоменава проблема за родителите на деца с увреждания. Според разпоредбите на чл. 43 от Наредбата за пенсиите (Държавен вестник бр. 21, 2000 год.): “(1) Зачита се за осигурителен стаж времето след 1 януари 1996 год., през което родител, или осиновител на дете инвалид е полагал постоянни грижи за него до навършване на 16-годишна възраст, поради което не е работил по трудово или служебно правоотношение и не е бил осигурен. (2) Правото по ал. 1 се ползва от родител или осиновител на дете инвалид, чието състояние налага постоянни грижи и детето не е настанено в лечебно или социално заведение. (3) Обстоятелството, че увреждането на детето налага постоянни грижи, се установява с решение на ТЕЛК.” Както става видно от цитираните нормативни текстове, при условие, че в решението на ТЕЛК на вашия син е упоменато, че се нуждае от постоянни грижи, вие може да се възползвате от тази правна възможност.

4.      Вашият настоящ работодател – предполага се главният редактор на медията, за която пишете, както и самата вие, по силата на чл. 40 от Закона за здравно осигуряване, и чл. 4 и чл. 6 от Кодекса за социално осигуряване (Държавен вестник, бр. 110 от 1999 год., изм. и доп. многократно), подлежите на задължително внасяне на здравноосигурителни вноски, и поне на осигурителни вноски за трудова злополука и професионална болест в съотношение за 2005 год. – 60:40, при условие, че получавате някакъв доход под минималната работна заплата за страната. Ако работите по трудов договор, вие подлежите на задължително обществено осигуряване за всички осигурителни социални рискове. При условие, че такива вноски не се внасят, бихте могли да се обърнете към съответното Районно социално осигуряване, за да бъде санкциониран вашия нелоялен работодател, а самата вие да получите необходимата социалноосигурителна протекция.

5.        Документът, който ще докаже, че от 1997 год. вие сте полагали грижа за дете с увреждане е решението на Районната експертна лекарска комисия (РЕЛК) разбира се, при условие, че в него е записано, че синът ви се нуждае от постоянна чужда помощ.  (Чл. 21 на НАРЕДБА No 19 от 3 октомври 2000 г. ЗА ЕКСПЕРТИЗАТА НА ИНВАЛИДНОСТТА ПРИ ДЕЦАТА ДО 16 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ) След навършването на 16 години на вашия син този документ е съответното експертно решение на ТЕЛК, издадено въз основа на Наредбата за експертизата на работоспособността. (Държавен вестник, бр. 61 от 2000 г.)

6.      Както вече бе изяснено “право на месечна добавка в размер на 70 на сто от минималната работна заплата за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, имат: 1. Родители, (осиновители), които отглеждат деца с трайни увреждания; 2. Семейства на роднини или близки и приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.” (Чл. 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания) Препоръчваме ви веднага след приключване на средното образование вашият син, ако не продължи образоването си, да се регистрира в съответното бюро по труда като безработен. След това да намерите работодател, който да се съгласи да се възползва от предвидените възможности в чл. 52, ал. 1 на Закона за насърчаване на заетостта (Държавен вестник бр. 112 от 2001 год.) – “на работодател с 50 и по-малко работници и служители, който наема на работа за срок не по-малък от 12 месеца безработни лица с трайно намалена работоспособност, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта,………, се предоставят сумите за трудово възнаграждение и дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на държавно обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за всяко лице за времето, през което е било на работа, но за не повече от 12 месеца.” По този начин вашият син би могъл да придобие правото на получаване на пенсия за инвалидност поради общо заболяване по чл. 74 от Кодекса за социално осигуряване, която обаче изисква лицата до 25-годишна възраст да имат трудов стаж поне една година и, разбира се, намалена работоспособност над 50,1%.

7.      Съгласно разпоредбите на чл. 31 на Правилника за прилагане на Закона да интеграция на хората с увреждания (Държавен вестник бр. 115 от 2004 год.): “(1) Месечна добавка за задоволяване на основни жизнени потребности – наем на общинско жилище, се предоставя на самотни лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност, ако настанителната заповед е на тяхно име. (2) Добавката по ал. 1 се изплаща след представяне на разходооправдателен документ и е в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост.” Тази добавка се изплаща от съответната териториална дирекция на агенцията за Социално подпомагане. Чл. 45, ал. 1, т. 3 на Закона за общинската собственост (Държавен вестник бр. 44 от 1996 год., изм. и доп. многократно), регламентира, че в резервни жилища общинска собственост се настаняват за срок не повече от 2 години граждани, в чийто семейства са налице остри социални или здравословни проблеми. При условие че сте подали съответната молба, общинският съвет и съответната общинска администрация са длъжни да ви отговорят. При условие, че това не е сторено ви препоръчваме да намерите някои добър адвокат, или да се обърнете към някоя правозащитна неправителствена организация – досега почти всички дела срещу държавата, водени за нарушаване на правата на български граждани – били те ромски затворници; олигофрени, настанени в социални заведени; незаконно освободени от работа български граждани… са спечелени!

УСПЕХ И КУРАЖ ЗА ВАС И ВАШИЯ СИН!

 
Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: georgihadjiyski
Категория: Технологии
Прочетен: 1590718
Постинги: 296
Коментари: 448
Гласове: 2680
Архив
Календар
«  Юли, 2020  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031